مقالات

 قوانین هاست رایگان

شرایط و ضوابط کلی ارائه هاست رایگان تمامی مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات ما اعم از حقیقی و...

 قوانین هاست های خریداری شده

قوانین سرویس های حرفه ای۱- کاربر نباید از سرویس میزبانی وب به عنوان هاست دانلود استفاده نماید،...

 قوانین کلی سایت

استفاده از خدمات ParseDev.iR به منزله قبول قوانین ParseDev.iR میباشد. توافقنامه و تغییرات ۱-...